Национална кардиологична болница (НКБ)

 

Многопрофилната болница за активно лечение "Национална кардиологична болница "(МБАЛ "НКБ") е университетска болница - една от най-големите специализирани болници на Балканския полуостров. Специалистите на НКБ осъществяват високоспециализирана медицинска помощ (диагностика, лечение и рехабилитация) при възрастни и деца, експертиза на работоспособността и консултативна помощ за цялата страна.

МБАЛ Национална Кардиологична Болница приема за изследване и лечение сърдечно болни пациенти от цялата страна, независимо от тежестта на състоянието и усложненията. Работи се по всички КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ на НЗОК. Лекуват се всички форми на исхемична болест на сърцето (остър миокарден инфаркт, нестабилна и стабилна стенокардия), заболявания на сърдечните клапи, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда. Извършва се медикаментозно и немедикаментозно лечение на всички видове сърдечни аритмии.

МБАЛ Национална Кардиологична Болница е водещ център в диагностиката и лечението на съдовите заболявания. Клиниката по Съдова хирургия и Ангиология разполага с модерна апаратура и високоспециализирани кадри, осигуряващи най-съвременното лечение на всични артериални и венозни заболявания.

НКБ, тел. 02 9211-211


Главни направления на медицинска помощ


При възрастни:

 • Кардиология
 • Електрофизиология и радиофреквентна аблация, Ритъмни и проводни нарушения, Кардиологична рехабилитация, Електрокардиостимулация
 • Сърдечна хирургия
 • Съдова хирургия и ангиология
 • Неврология
 • Хемодиализа

При деца:

 • Детски болести Интензивно лечение
 • Детска кардиология
 • Детска кардиохирургия
 • Хирургия на вродените сърдечни малформации
 • Следоперативно интензивно лечение

За персонала


В НКБ работят 884 души - 190 лекари, 482 специалисти по здравни грижи и 212 души немедицински персонал. Лекарите имат поне една призната медицинска специалност. От тях 69 лица - с научно-преподавателска дейност, от които 19 професори и доценти и 50 асистенти и главни асистенти.

В НКБ са разкрити 331 болнични легла, от които 55 в отделението за кардиологична рехабилитация в Банкя, а 58 са в клиники и отделения за интензивно лечение.

 

50 Години Грижа за Вашето сърце
Национална кардиологична болница - 2005 - 2016